Sinds schooljaar 20/21 is er de beschikking over een elektronische leeromgeving voor de klanten van Damians Bijleslokaal. Hierin zijn vakken aangemaakt per schoolvak, leerweg en klas om zo goed mogelijk aan te sluiten op de onderwerpen die worden behandeld. Hieronder staat een afbeelding met als voorbeeld het vak natuurkunde voor vwo 4. Hierin staat van alles om het leren zo makkelijk mogelijk te maken.

Speciaal voor vragen over opgegeven huiswerk is er een pagina aangemaakt op de elektronische leeromgeving waar leerlingen hun huiswerk kunnen insturen om de vraag beantwoord te krijgen.